BILO GDE

BILO KADA

Naša vizija je potpuna automatizacija procesa prikupljanja podataka bespilotnim letelicama u realnom vremenu uz pomoć AI. 

Želimo da postavimo mrežu automatizovanih dronova koji bi omogućili korisnicima svih kategorija da po zahtevu dobiju podatke i analiziraju iste u realnom vremenu.

Zvanični distributer
DJI Enterprise

O nama

GridX - sistem integrator

GridX kompanija je više od prodavca dronova.
Mi smo kompanija koja u oblasti bespilotnih letelica pruža usluge sistem integratora u različitim oblastima i pružanja usluga komercijalnim klijentima i vladinim agencijama.
Dvostrukim prisustvom kroz komercijalni razvoj pomeramo granice ka sistemima za bezbednost, odbranu, humanitarne operacije.
Formiranjem procesa prikupljanja podataka iz vazduha sa timovima profesionalaca, dostigli smo visoku klasu tehnološke reputacije.

UAV Primena

Čime se bavimo

Civilna bezbednost
Energija
Infrastruktura
Poljoprivreda
Sistem integrator